Ισολογισμός της εταιρίας ΚΟΥΚΙΑΣ Α.Ε. έτους 2012.

Κατεβάστε τον ισολογισμό σε μορφή αρχείου pdf κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.

Ισολογισμός 2012

Ισολογισμός της εταιρίας ΚΟΥΚΙΑΣ Α.Ε. έτους 2013.

Κατεβάστε τον ισολογισμό σε μορφή αρχείου pdf κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.
Ισολογισμός 2013

Ισολογισμός της εταιρίας ΚΟΥΚΙΑΣ Α.Ε. έτους 2014.

Κατεβάστε τον ισολογισμό σε μορφή αρχείου pdf κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.
Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός της εταιρίας ΚΟΥΚΙΑΣ Α.Ε. έτους 2015.

Κατεβάστε τον ισολογισμό σε μορφή αρχείου pdf κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.
Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός της εταιρίας ΚΟΥΚΙΑΣ Α.Ε. έτους 2016.

Κατεβάστε τον ισολογισμό σε μορφή αρχείου pdf κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο.
Ισολογισμός 2016